حمل بار
به تمام استان های کشور
پیک موتوری
حمل بار،ملزومات ساختمانی،غذایی..
تعمیر در محل
اعزام سرویس کار برای تعمیر خودرو
Previous
Next

خودرو های امداد

با تماس هموطنان عزیز با شماره چهار رقمی 1693 بدون نیاز به کد در اقصی نقاط کشور می‌توانند درخواست انواع خودروهای حمل خودرو را ثبت نمایند

 

با تماس هموطنان عزیز با شماره چهار رقمی 1693 بدون نیاز به کد در اقصی نقاط کشور می‌توانند درخواست انواع خودروهای حمل خودرو را ثبت نمایند

 

تعمیر در محل

 

 

 

این گروه خدمات شامل اعزام سرویس کار تعمیر خودرو به تناسب نیاز و موقعیت امداد خواه می باشد

 

 

تعمیر در محل

این گروه خدمات شامل اعزام سرویس کار تعمیر خودرو به تناسب نیاز و موقعیت امداد خواه می باشد

حمل بار

 
 

این گروه خدمات برای ارسال و دریافت بارهای مختلف مشتریان از درب منزل به اقصی نقاط کشور می باشد.

 

 

این گروه خدمات برای ارسال و دریافت بارهای مختلف مشتریان از درب منزل به اقصی نقاط کشور می باشد.

خودرو های اورژانسی

این گروه خدمات برای ارائه سرویس تامین نیازهای خودرویی اورژانسی مانند آمبولانس های خصوصی می باشد.

خودرو های اورژانسی

 

این گروه خدمات برای ارائه سرویس تامین نیازهای خودرویی اورژانسی مانند آمبولانس های خصوصی می باشد.

 
 

پیک موتوری

 

گروه خدمات پیک موتوری شامل موارد مختلف از جمله پیک موتوری برای حمل بار،حمل مواد غذایی،صنعتی ،ساختمانی و سایر موارد می باشد.

 

 

گروه خدمات پیک موتوری شامل موارد مختلف از جمله پیک موتوری برای حمل بار،حمل مواد غذایی،صنعتی ،ساختمانی و سایر موارد می باشد.